top of page

Privatumo politika

Balmax OÜ (toliau Balmax) yra svarbus asmenų privatumas ir asmens duomenų apsauga, todėl sukūrėme privatumo politiką, kuri nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir sąlygas bei duomenų subjektų teises, susijusias su asmens duomenimis. .
 

Privatumo politika apima „Balmax“ ir svetainę www.balmax.ee  asmens duomenų tvarkymas.

 

1. Apibrėžimai
 

1.1 Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį (duomenų subjektą), kurio tapatybė yra nustatyta ar gali būti nustatyta. Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pagal identifikavimo požymį (pvz., vardą, socialinio draudimo kodą, informaciją apie vietą, tinklo identifikatorių) arba pagal vieną ar daugiau fizinių, fiziologinių, genetinių, psichinių požymių. , fizinio asmens ekonomines, kultūrines ar socialines savybes.
 

1.2 Asmens duomenų tvarkymas – automatizuota arba neautomatizuota operacija su asmens duomenimis ar jų rinkimais (pvz., rinkimas, dokumentavimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, pritaikymas ir keitimas, užklausų teikimas, skaitymas, naudojimas, atskleidimas, derinimas ar derinimas perduodant, platinant arba kitaip padaryti prieinamą, apriboti, ištrinti ar naikinti).
 

1.3 Duomenų valdytojas – fizinis ar juridinis asmuo, viešojo sektoriaus institucija, kuri yra pagrindinis asmens duomenų rinkėjas. Duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 

1.4 Įgaliotas duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, viešojo sektoriaus institucija, kuri atsakingo duomenų tvarkytojo vardu ir jam vadovaujant tvarko asmens duomenis.
 

1.5 Trečioji šalis – fizinis ar juridinis asmuo, viešojo sektoriaus institucija, agentūra ar įstaiga.
 

1.6 Pažeidimas, susijęs su asmens duomenimis – atsitiktinis ar neteisėtas sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas arba prieiga prie perduodamų, saugomų ar kitaip tvarkomų asmens duomenų.
 

1.7 Duomenų subjektas – asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi (pvz., įrenginio savininkas ir kt.).

 

2. Principai
 

2.1 Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas – tvarkymas yra teisėtas, sąžiningas ir skaidrus duomenų subjektui.
 

2.2 Tikslo ribojimo principas – asmens duomenys renkami tiksliai ir aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir vėliau nėra tvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu.
 

2.3 Kuo mažiau duomenų rinkimo principas – asmens duomenys yra aktualūs, svarbūs ir apsiriboja tuo, kas būtina jų tvarkymo tikslui.
 

2.4 Teisingumo principas – asmens duomenys yra teisingi ir, esant poreikiui, atnaujinami, neteisingi asmens duomenys nedelsiant ištrinami arba taisomi.
 

2.5 Saugojimo apribojimo principas – asmens duomenys saugomi tokia forma, kuri leidžia identifikuoti duomenų subjektus tik tol, kol tai būtina tikslui pasiekti.
 

2.6 Patikimumo ir konfidencialumo principas – asmens duomenys tvarkomi taikant tinkamas technines ar organizacines priemones, kurios užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, apsaugo nuo neteisėto ar neteisėto tvarkymo ir netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

3. Asmens duomenų tvarkymo saugumas
 

3.1 Asmens duomenims apsaugoti taikome organizacines, fizines ir IT saugumo priemones.
 

3.2 Tam tikrais atvejais „Balmax“ asmens duomenims tvarkyti gali pasitelkti įgaliotus duomenų tvarkytojus. Balmax užtikrina, kad įgalioti duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų vadovaudamiesi šia politika, vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais ir įgyvendindami atitinkamas saugumo priemones.

 

4. Asmens duomenų rūšys
 

4.1 Balmax tvarko asmens duomenis atskleidusio asmens duomenis.
 

4.2 Balmax tvarko šiuos asmens duomenis:

 • asmens duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas, kontaktinio asmens pareigos

 • kontaktinė informacija: elektroninio pašto adresas, kontaktinis telefono numeris, pašto adresas

 • interneto duomenys: naudojimo sesijos duomenys, slapukai, svetainės žurnalo duomenys ir IP adresai
   

4.3 Balmax yra atsakingas asmens duomenų tvarkytojas, vadovaudamasis konfidencialumo  principais ir atskleidžiantis asmens duomenis tik griežtai ribotai, užtikrinant asmenų privatumą.
 

4.4 Balmax įgalioti asmenys turi teisę keisti ir tvarkyti asmens duomenis.

 

5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
 

5.1 Balmax tvarko asmens duomenis siekdamas įvykdyti ir užtikrinti sutarties įvykdymą duomenų subjekto sutikimo pagrindu arba vykdyti teisinę prievolę.
 

5.2 Asmens duomenų tvarkymo „Balmax“ tikslas:

 • asmenų identifikavimas ir autentifikavimas

 • rinkodaros informacijos siuntimas

 • bendradarbiavimo sutarties sudarymas

 • prekių pristatymas atitinkamam asmeniui

 • mokėjimo sąlygų išdavimas

 • sąskaitų faktūrų išrašymas

 • susisiekite ištikus nenumatytoms aplinkybėms

 • anoniminės naudojimo statistikos vedimas

 • sutartinių įsipareigojimų valdymas

 

6. Trečiosios šalys ir įgaliotieji duomenų tvarkytojai
 

6.1 Balmax gali perduoti asmens duomenis trečiosioms šalims ir įgaliotiems duomenų tvarkytojams griežtai ribotais tikslais:

 • siųsti rinkodaros informaciją;

 • gauti grįžtamąjį ryšį;

 • svetainės prieglobos paslaugų teikėjui, kad pagerintų vartotojo patirtį
   

6.2 Patvirtiname, kad asmens duomenis perduodame tik tokioms trečiosioms šalims ir įgaliotiems tvarkytojams, kurie įgyvendina tinkamas saugumo priemones asmens duomenų apsaugos saugumui užtikrinti.
 

7. Duomenų subjekto teisės
 

7.1 Duomenų subjektas turi teisę ištrinti savo asmens duomenis.
 

7.2 Duomenų subjektas turi teisę pasiteirauti dėl Balmax pateiktų su juo susijusių asmens duomenų.
 

7.3 Duomenų subjektas turi teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą.
 

7.4 Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Duomenų apsaugos inspekcijai.

 

8. Asmens duomenų saugojimas
 

8.1 Balmax saugo asmens duomenis taip, kad būtų galima nustatyti duomenų subjektų tapatybę tol, kol tai būtina tikslui pasiekti, išskyrus teisinius reikalavimus.
 

8.2 Balmax sunaikina ir (arba) ištrina visus asmens duomenis, kurių saugoti nėra tikslo.

 

9. Slapukų naudojimas
 

9.1 Slapukas yra nedidelis tekstinis failas, kurį automatiškai išsaugo interneto naršyklė asmens naudojamame įrenginyje. Naudojame slapukus, kad rinktume anoniminę ir apibendrintą statistiką apie svetainės lankytojų skaičių.
 

9.2 Website www.balmax.ee naudoja slapukus, kad naudotojų patirtis būtų patogesnė.
 

9.3 Nesutikdami su slapukų naudojimu, galima blokuoti įrenginyje saugomus slapukus. Norėdami tai padaryti, turite pakeisti žiniatinklio naršyklės nustatymus. Ne visos paslaugos gali būti prieinamos, jei nenaudojami slapukai.

 

10. Privatumo politikos pakeitimai
 

10.1 Balmax prireikus atnaujins privatumo politiką.
 

11. Susisiekite
 

11.1 Kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo , kreipkitės:

info@balmax.ee, telefonas 55592504

Parašykite mums

Nedvejodami rašykite mums ir mes jums atsakysime kaip įmanoma greičiau!

Sėkmė! Gautas pranešimas.

Žiūrėkite vietą žemėlapyje

bottom of page